Kaip atidaryti ADOC failą nemokamai?

Kaip atidaryti ADOC failą nemokamai?

Prisijunkite į mūsų portalą su Smart ID, Mparašu, LT ID ar eparaksts ir įkelkite dokumentą.

Kas yra ADOC ?

ADOC – elektroniniu parašu pasirašomas elektroninio dokumento formatas. Šis formatas atitinka Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOCV1.0“ reikalavimus.

Kokio formato yra elektroninis dokumentas?
ADOC dokumentas yra „aplankas“, į kurio vidų yra įdėtas pasirašytas elektroniniu parašu elektroninis dokumentas ir jo priedai (.docx, .pdf., .jpg ir kitų formatų).

Ką rekomenduoja Chat GPT paklausus - Kaip atidaryti ADOC failą nemokamai?

ADOC failas yra dokumentas, kuris sukurtas arba naudojamas naudojant „Asmens dokumentų“ (angl. „Personal Document”) sistemą. Šie failai dažniausiai naudojami Lietuvoje ir gali būti susieti su elektroniniais parašais. Norint atidaryti ADOC failą, reikia atsižvelgti į kelis veiksnius:

  1. Specializuota Programinė Įranga: ADOC failą galima atidaryti naudojant tam skirtą programinę įrangą. Lietuvoje šie failai dažniausiai atidaromi naudojant programinę įrangą, kuri palaiko elektroninio parašo patikrinimą ir dokumentų skaitymą. Pavyzdžiui, „MSign“ yra viena iš programų, leidžiančių skaityti ir tvarkyti ADOC failus.

  2. Elektroninio Parašo Sertifikatas: Jei ADOC failas yra pasirašytas elektroniniu parašu, gali prireikti atitinkamo sertifikato, kad galėtumėte jį tinkamai atidaryti ir patvirtinti parašo autentiškumą. Tai ypač svarbu teisiniais ir oficialiais tikslais.

  3. Naujausios Programinės Įrangos Versijos: Įsitikinkite, kad naudojate naujausią ADOC failų skaitymo programos versiją, kad būtų užtikrintas tinkamas failų atidarymas ir jų turinio rodymas.

Jei neturite specializuotos programinės įrangos, galite kreiptis į failo siuntėją arba atitinkamą instituciją dėl informacijos, kaip ir kokiomis priemonėmis galite atidaryti ir peržiūrėti ADOC failą. Taip pat verta patikrinti ar jūsų kompiuteryje yra atnaujinti visi reikalingi draiveriai ir programinė įranga, kuri gali būti reikalinga šio tipo failų tvarkymui.

Taigi kaip matote ADOC formato atidarymas (ir žinoma pasirašymas) yra tikras galvosūkis ir Chat GPT, tad neverkite ir naudokite www.adoc.lt portalą ADOC failo atidarymui ir pasirašymui.

Naudingos nuorodos

Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijos – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/93a217c024e011eb932eb1ed7f923910

Scroll to Top